ПРОЦЕДУРА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ЗАКОНСКИ РОК

Контактирајте не на телефон 02 3055 222 или по е-mail на адреса online@buzzsneakers.mk за покренување на постапка за враќање на производи и/или средства. Потоа, потребно е да ни испратите преку е-mail изјава за откажување од договорот кој содржи број на нарачка, шифра на производ што се враќа, а ако се врши рефундација на средства и бројот на сметката на која ќе се изврши рефундацијата. Изјавата за откажување од договорот произведува правно дејство од денот кога е испратена до трговецот преку е-mail.

Во случај на отстапување од договорот, потрошувачот има право на рефундација на средства или на замена за друг производ. Рефундацијата на средства се врши по враќањето на производот, и откако ќе се утврди дека производот е неоштетен и исправен.

Купувачот е должен да го врати производот без одлагање, најдоцна во рок од 15 дена од денот на испраќањето на изјавата за откажување. По истекот на рокот од 15 дена од денот на откажување, производот не може да се врати.

При привремено враќање на стоката задолжително се враќа стоката во исправна и неупотребувана состојба и оригинално неоштететено пакување, при што мора да се приложи и оригиналната фискална сметка.

По приемот на производот, ќе се утврди дали производот е исправен и неоштетен. Купувачот одговара за неисправноста или оштетувањето на производот кои се резултат на неправилно ракување со производот, т.е. купувачот е исклучиво одговорен за намалената вредност на производот што произлегува како последица на ракување со производот на начин што не е соодветен, односно го надминува она што е неопходно за да се утврди неговата природа, карактеристики и функционалност. Доколку се утврди дека настапила неправилност или оштетување на производот поради купувачотот, ќе се одбијат средства во износ кој го платил купувачот за вратениот производ и истиот ќе му биде вратен на негов трошок.

Продавачот е должен на потрошувачот без одложување да го врати износот што го платил потрошувачот врз основа на договорот, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на изјавата за откажување, а по приемот на производот.

Трошоците за враќање на производи и пари ги сноси купувачот, освен ако купувачот добие неправилен или погрешен производ.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА

Во случај на отстапување од договорот, потрошувачот има право на враќање на пари или на замена за друг производ. Рефундирањето на средствата на купувачот се случува по приемот на производот, и откако ќе се утврди дека производот е неоштетен и исправен.

Продавачот е должен на потрошувачот без одложување да го врати износот што го платил потрошувачот врз основа на договорот, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на изјавата за откажување, а по приемот на производот.

Трошоците за враќање на производи и пари ги сноси купувачот, освен ако купувачот добие неправилен или погрешен производ.

Рефундирањето на средства може да се изврши само ако купувачот постапува по процедурата за враќање на производи.

Враќањето на средствата се врши исклучиво на горенаведениот начин, уплата на тековна банкарска сметка и не е можно да се испратат пари по курир во готово.

Во случај на враќање на производите или враќање на средства на купувачот кој претходно извршил плаќање со некоја од платежните картички, делумно или во целост, а без оглед на причината за враќање, Buzz Online shop е обврзан рефундирањето да го изврши исклучиво по пат на VISA, EC/MC и Maestro методите за плаќање. Тоа значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши рефундирање на средства на сметката на картичката на корисникот.

Нарачаниот производ, без претходен контакт и договор со операторите во Online продавницата, кој е горе наведен, не може самоиницијативно да се менува/побарува средства во малопродажниот објект на Buzz или испраќа на адресите кои се наведени на фактурата.