Доколку ја превземавте пратката и по отворањето на кутијата воочивте дека испорачаната роба не одговара со онаа која сте ја нарачале, Ве молиме да не известите најдоцна во рок од 24 часа од моментот на прием на пратката, со јавување на телефонскиот број 02 3055 222, или со испраќање на вашите податоци (име, презиме и телефонски број) на online@buzzsneakers.mk со краток опис каков проблем имате. Во најкраток можен рок ќе Ве контактираме и известиме за понатамошната постапка.

Доколку на купениот производ се појават недостатоци во однос на одредбите од Законот за заштита на потрошувачите, Ве молиме да постапите согласно начинот дефиниран во правилникот за рекламација од страна на потрошувачот за робата купена преку нашата интернет продавница, која заедно со образец за рекламација, треба да ни го испратите на online@buzzsneakers.mk.